بسیاری از کودکان در برخی از سنین ، از محیط پیرامون خود می ترسند . تا حدی این ترس نرمال می باشد . اما در بعضی از موارد ، کودکان بی دلیل از بسیاری از چیزها می ترسند . به طور مثال به علت شدید بودن ترس از تاریکی ، کودک شما نمی تواند خوابی راحت داشته باشد و دچار نوعی اختلال در خوابیدن می شود .
ترس از تنهایی باعث می شود که کودک شما بسیار به افراد دیگر وابسته باشد و نتواند به فردی مستقل مبدل شود و مدام می خواهد که نزد والدین خود باشد .
در برخی از موارد حتی کودک از هم بازی شدن با سایر هم سن هایش اجتناب می کند .
این قبیل ترس ها باعث به وجود آمدن ناهنجاری ها و اختلالات بسیاری می شود . برای جلوگیری از ایجاد این گونه اختلالات ، ناهنجاری ها و ناسازگاری ها و حتی درمان آن ها والدین کودک می بایستی از افراد متخصص در این زمینه ، یعنی روانشناس کودک ، کمک بگیرند . روانشناس کودک با بررسی محیط پیرامون کودک و شرایط زندگی وی ، سعی بر جلوگیری از بروز اختلالات و درمان اختلالات پیش آمده را دارد .
منبع :
روانشناس کودک | دکتر شقایق درویشی | روانشناس و مشاور عضو انجمن روانشناسی آمریکا