تفاوت حکم حضوری با حکم غیابی
بر مبنای اصول دو طرف مشاجره در دادگاه حضور فعالی دارند و در مسیر و روند بررسی مشاجره اورده شده قرار می گیرند . اما بعضی مواقع این امکان وجود دارد که خوانده با اینکه از مشاجره بیان شده علیه خود در دادگاه خبر دارد ، قادر نباشد یا نخواهد در فرایند بررسی دادگاه حاضر شود . همین طور ممکن است که خوانده در کل از دعوای مطرح شده اگاهی نیابد . به این خاطر ، نام حکمی که در این اوضاع برای خوانده صادر می گردد ، حکم حضوری نیست ؛ بلکه حکم غیابی است و به این خاطر است که قانونگذار امکان واخواهی از این حکم را قرار داده است . در این مقاله تفاوت حکم حضوری با حکم غیابی از دیددگاه وکیل پایه یک دادگستری اصفهان شرح داده می شود تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.
حامد امیری وکیل دادگستری اصفهان ، درس خوانده رشته حقوق قضایی و دارای پروانه پایه یک وکالت اماده جهت خدمت رسانی وکالت اصفهان و در همه کشور در انواع مشاجرات، شکایت، امور بیمه، خانواده، ملکی، مالی، تجاری، تعزیرات، اداره کار، شهرداری و امور گمرکی همین طور انجام تخصصی امور قراردادها و شرکت ها با تاکید بر داده های علمی و تعهد کاری به عنوان بهترین وکیل پایه یک دادگستری در اصفهان می باشد.برای دریافت بیشتر اطلاعات حقوقی و مشاوره در امور مختلف حقوقی می توانید از طریق سامانه انلاین این سایت جهت ارتباط با حامد امیری اقدام کنید.
براساس ماده ۳۰۳ آیین دادرسی مدنی، حکم دادگاه حضوری است به استثنا زمانی که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ کدام از جلسات دادگاه حضور نیابند و به شکل کتبی هم دفاع نکرده باشد و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد.
اساس بر حضوری بودن حکم دادگاهها است. پس غیابی بودن حکم مستثنی است و در این مورد تشریح الزامی است در حدود نص اعمال گردد و حال در صورتی که در مورد حضوری یا غیابی بودن، شک داشته باشیم لازم است اساس را بر حضوری بودن قرار دهیم.
اگر که یکی از دعوت شدگان دست کم در یک جلسه دادگاه حضور یابد و یا یک لایحه ارائه کند و یا دادخواست به او ابلاغ واقعی شده، اما سایر دعوت شدگان در هیچ کدام از جلسات دادگاه حضور نیابند و هیچ لایحهای ارائه ننمایند و دادخواست هم به آنها ابلاغ واقعی نشده باشد، حکم نسبت به آن یک نفر غیابی و نسبت به خوانده یا خواندگان دیگر، حضوری به حساب می اید.
اگر که حضور خوانده در یکی از جلسه های دادگاه یا فرستادن حتی یک لایحه یا اگر که ابلاغ واقعی باشد ، حتی در صورتی که خوانده در هیچ کدام از جلسه های دادگاه حضور نداشته باشد و لایحه هم ارسال نکرده باشد، سبب حضوری بودن حکم می شود. با دقت به این اوضاع ، قاضی پرونده وقت صادر شدن، رای الزامی است دقت کند اگر که هر سه شرط وجود داشت حکم غیابی صادر نماید.
اگر که اشتباهی از سمت قاضی دادگاه رخ دهد ، الزامی است خواهان این مورد را به دادگاه خاطر نشان کند تا با انتقاد خوانده به عنوان واخواهی سبب بسط دادرسی میسر نشود و در وقت اجرای حکم با مشکل رو به رو نشود. در یک بحث ، ابلاغ واقعی اخطاریه بازدارنده انتقاد به رأی نمی شود ، بلکه حاضر نشدن خوانده در هیچ کدام از مراحل دادرسی و نفرستادن لایحه دفاعیه یا اعتراضیه، باعث می گردد که محکوم علیه حق داشته باشد نسبت به رأی صادر شده در ان دادگاه انتقاد کند.
این باب در ماده ۳۶۴ قانون آئین دادرسی اورده شده است و در ارتباط با دادگاه تجدید نظر است. به سبب این ماده، در مباحثی که رای دادگاه تجدید نظر حاکی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ کدام از مراحل دادرسی حضور نداشته باشد و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیهای هم نداده باشند رای دادگاه تجدید نظر طی مدت بیست روز بعد از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او امکان انتقاد و بررسی در همان دادگاه تجدید نظر را دارد ، رای صادره قطعی است.
در صورتی که حکم غیابی تعبیر گردد در هر صورت قابل واخواهی و در صورتی حضوری به حساب می اید که تنها امکان تجدید نظر داشته باشد.
سه شرط جهت ثابت شدن حکم غیابی موجود است و اگر که هر کدام از سه شرط زیر وجود نداشته باشد ، رای حضوری به حساب می اید :
خوانده یا وکیل یا قائم مقام قانونی او در هیچ کدام از جلسات حاضر نشده باشند.
هیچ گونه دفاع کتبی نکرده باشد.
دادخواست ابلاغ واقعی نشده باشد.
بنابراین در صورتی که دو شرط اول وجود نداشته باشند ، اما دادخواست به خوانده ابلاغ واقعی شده باشد، رای صادره غیابی نیست . قرار غیابی موجود نیست و تنها احکام امکان دارد غیابی باشد. اصل بر حضوری بودن حکم ها است و در زمان شک الزامی است اصل را بر حضوری بودن گذاشته شود. حکم دادگاه اگر که حضوری به حساب اید ، خواهان به هیچ وجه حق واخواهی ندارد . خوانده غیابی زمانی حق واخواهی ندارد که رای صادره در کل یا جز به ضرر او صادر شده باشد . در کارهای حسبی، به ان علت که خوانده به مفهوم دقیق کلمه وجود ندارد، حکم غیابی به هیچ وجه موجود نیست .
حامد امیری وکیل دادگستری اصفهان
موسسه وکالت حامد امیری با استفاده از تجربیات وکیل دادگستری در اصفهان و بررسی اولیه حقوقی ، مشکل مراجعین را رسیدگی کامل نموده و اگر که امکان انجام وکالت وجود نداشته باشد از گرفتن پرونده صرف نظر نموده و از اتلاف هزینه و وقت مراجعین جلوگیری می نماید که این نشان دهنده وجدان کاری و رعایت حال مراجعین محترم می باشد . جهت ارتباط با بهترین وکیل پایه یک دادگستری اصفهان از طریق سامانه انلاین سایت اقدام کنید.