مشاوره پیش از ازدواج برای خانواده هایی که دوست دارند ازدواج سنتی کنند بسیار مفید و مناسب می باشد. با این دلیل که در این خانواده ها آشنایی صرفا در جلسات خواستگاری و معارفه رخ می دهد به همین دلیل اگر فردی بتواند در این مجالس نقش بازی کند و با دورغ هایی یک سری وعده هایی را به خانواده دختر بدهد توانسته که آن خانواده را اصطلاحا گول بزند و آنها نیز در ساده باوری بی حد دختر خودشان را به عقد فرد در می آورند.اما مشاوره قبل از ازدواج راه و مسیر این کار را بسته است. به این نحو که پزشکان و رواشناسان به کار ها و رفتار و عقاید و طرز تفکر هر آدمی آنقدر نزدیک و نزدیک می شوند تا فردی که دروغ بگوید در دام دروغ های خودش می افتد و از این طریق شناخت طرفین از یکدیگر بیشتر می شود .