بسته به خدماتی که برای گیربکس اتوماتیک شما صورت می گیرد، قیمت ها متفاوت است. مثلاً گاهی باید برخی از قطعات داخلی تعویض شوند و در این حالت قیمت ها بیشتر خواهد بود. به طور کلی، تعمیر این قسمت از خودرو از جمله تعمیرات پر هزینه خودرو به شمار می رود. در حال حاضر، تعمیر گیربکس های اتوماتیک در ساده ترین حالت خود از حدود سه میلیون تومان شروع می شود.