Cupboard8
صفحات کابینت
این صفحات در انواع:
3 سانتی
قیمت صفحه کابینت 3 سانتی
فینگر جوینت
7 سانتی (مات/براق)
صفحه کابینت 7 سانتی
کورین
کوارتز
5 سانتی (مات/براق)
قیمت صفحه کابینت 5 سانتی
و سنگ طبیعی وجود دارند.


ابتدایی ترین صفحه برای کابینت ها، صفحه سه سانتی است. (سه سانت ارتفاع دارد)
از جنس ام دی اف هستند، روی آنها یک عایق ضد آب و ضد ضربه قرار دارد
صفحه کابینت عرض 50
این روزها دیگر طرفداری ندارند، مگر جز برای کارهای سری ساز و ارزان.
دو نکته ای که لازم است بگوییم:
1- کم طرفدار شدن این صفحات صرفا بخاطر زیبایی است. چونکه زیبایی و تنوع طرح کمی دارند
2- و نکته دوم اینکه، اگر صفحهِ کابینت دیگری سفارش ندهید، این صفحه بدون دریافت هزینه ای بیشتر برای کابینت تان نصب خواهد شد.
صفحه کابینت عرض ۷۰