شرایط خرید دستگاه خودپرداز
خرید دستگاه خودپرداز برای کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی امکان پذیر است. نکته قابل ذکر در خرید دستگاه خودپرداز این است که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و خریداران خودپرداز با بانکهایی که تحت نظارت بانک مرکزی مشغول به فعالیت میباشند طرف قرارداد میشوند و از این نظر قرارداد منعقد شده بین پذیرنده و بانک کاملا معتبر است. پس از استقرار دستگاه در محل معین شده یکی از اصلی ترین کارهای خریدار، شارژ نقدی و برگرداندن نقدینگی دریافت شده توسط مشتری به دستگاه از طریق شعب مختلف بانک طرف قرارداد میباشد. لازم به ذکر است قبل از اقدام به پرتال و اخذ سوئیچ بانک، دستگاه خودپرداز باید در محل معین شده وجود داشته باشد. چرا که کارشناسان و کارگذاران بانک مربوطه برای جواز سوئیچ از وجود دستگاه در آن محل مطمئن شوند.

چرا دستگاه خودپرداز دست دوم نخریم؟
از آنجا که تمام قطعات الکترونیک از قبیل قطعات ریزودرشت مانند: مدارها، بدنه و عایقها از طول عمره محدودی برخوردان و از آنجا که دستگاههای خودپردازی همچون برند ان سی آر (NCR) در وهلهی اول ریفر و بازسازی شده هستند پس از گذشت زمان نسبت به درجه بندی دستگاه، افت کیفت قطعاً ملموس خواهد بود. بدین منظور در قدم اول خرید دستگاه خودپرداز دستدوم از کمپانی نورنیکس توصیه نخواهد شد. درزمینهی قطعات، تشخیص سلامت و کارکرد درست یا غلط بهصورت عادی همواره دشوار است و امروزه در تمام موارد الکترونیکی صدق میکند. بدیهی است که سالانه دستگاه هایِ خود پردازه دستدوم زیادی خریدوفروش میشود و این مشکل بزرگی به شمار میآید. ازلحاظ تجربی خریداران دستگاه دستدوم پس از گذشت زمان، اعلام نارضایتی میکنند و بیشتر وقت خود را به دنبال تعمیر و پشتیبانی دستگاه خود خواهند بود.

منبع: نورینکس