قالب تزريق پلاستيک نوعي ابزار كاربردي و صنعتي است كه براي توليد قطعات پلاستيكي مورد استفاده قرار مي گيرد. اين ابزار در انواع و اشكال مختلفي توليد مي شود به نحوي مي توان قالب هاي تزريق پلاستيک براي توليد طرح هاي نوين و تازه طراحي شده را نيز توليد كرد.قالب تزريق پلاستيك چيست؟قالب تزريق پلاستيك نوعي ابزار است كه براي ساخت قطعات پلاستيكي به كار مي رود. طرز كار و نحوه ي استفاده از اين قالب ها اين گونه است كه ماده ي پلاستيكي از طريق سوراخ هاي موجود بر روي قالب به داخل آن تزريق مي شود و شكل قالب را به خود مي گيرد. اين قالب ها در اندازه ها، طرح ها و جنس هاي مختلف توليد مي شوند و قابل سفارش هستند. اين به معني آن است كه شما مي توانيد با توجه به نياز خود قطعه ي پلاستيكي مورد نظر را بر روي كاغذ طراحي كرده و سپس ساخت قالب استاندارد و مناسب را از ما درخواست كنيد. قالب هاي تزريق پلاستيك سبب به وجود آمدن قطعات با كيفيت بدون گوشه و خورده مي شوند كه البته خريد قالب تزريق پلاستيكي استاندارد با كيفيت است كه منجر به توليد قطعات با كيفيت مي شود. طول عمر اين قالب ها زياد است و براي ساليان دراز بدون نياز به تعويض از آنها استفاده كرد. قالب تزريق پلاستيك اغلب براي ساخت اجزاي داخلي خودرو انواع ظروف و لوازم منزل مورد استفاده قرار مي گيرد. بكارگيري اين قالب ها يك سكوي پرتاب براي پيشرفت كار شماست.ساختار قالب تزريق پلاستيكقالب هاي تزريق پلاستيك در انواع مختلفي توليد مي شوند كه تفاوت آن ها در تفاوت ساختار آن هاست كه در نتيجه تفاوت در ساختار آنها منجر به استفاده هاي مختلف مي شود. قالب هاي تزريق پلاستيك در حالت كلي به دو نوع تقسيم بندي مي شوند :قالب هاي با راهگاه سردقالب هاي با راهگاه گرمراهگاه به قسمتي از قالب ها اطلاق مي شود كه وظيفه ي هدايت مايع پلاستيك به داخل قالب را دارد.در وهله ي بعدي ساختمان قالب هاي تزريق پلاستيك را بررسي مي كنيم كه اين قالب ها از لحاظ ساختار در دو نوع توليد مي شوند:قالب دو صفحه ايقالب سه صفحه ايتعداد صفحات قالب پيچيدگي و تعداد جدايش هاي قالب را مشخص مي كند. اين بدان معني است كه قالب هاي دو صفحه اي به دو قسمت و قالب هاي سه صفحه اي به سه قسمت جدا مي شوند. قالب هاي سه صفحه اي اغلب ساختار پيچيده تري داشته و تعداد حفره هاي متعددي دارد.