اسکیزوفرنی یکی از جدیترین اختلالهایی است که قدرت فکر و رفتار افراد را تحت تاثیر قرار میدهد. و عملکرد افراد را از حالت عادی خارج میسازد. از علائم اسکیزوفرنی میتوان به توهم و هذیانگویی، کابوس، خوابگردی، دوبینی، اختلال در صحبت کردن، کاهش توانایی در انجام کارها، لذت نبردن از کارهای گذشته، بینظمی در گفتار و رفتار، انجام حرکات غیر طبیعی یا کودکانه اشاره کرد.

این اختلال در زنان معولا در قبل از سیسالگی بروز میکند و در مردان بین بیستوسه تا بیستوهفت سالگی بروز پیدا میکند.

https://www.drshaghayeghdarvishi.ir/