اگر فکر میکنید که به بیماریهایی چون اختلالهای روانی دچار شدهاید و برای بهبود شرایطتان نیاز به مشورت گرفتن از یک مشاور را دارید بهتر است که به یک روانشناس مراجعه کنید. آنچه که در انتخاب یک روانشناس خوب اهمیت دارد در ابتدا قابل اعتماد بودن او است.

بیمار نیاز دارد که با کسی صحبت کند که به او اطمینان کامل دارد و مطمئن باشد که حرفهایی که به مشاور میزند پیش خود او میماند. مورد بعدی که معمولا بیماران به آن توجه میکنند رفتوآمد کردن به مطب پزشک است. بیماران ترجیح میدهند که برای رسیدن به مطب دکتر مسافت کوتاهی را طی کنند.

اگر در منطقهی ونک زندگی میکنند و به دنبال پزشک روانشناس در ونک میگردید، پیشنهاد ما به شما دکتر شقایق درویشی است که سالهاست در این زمینهی روانشاسی به فعالیت میپردازد.

https://www.drshaghayeghdarvishi.ir/...8%d9%86%da%a9/