اگر در تهران زندگی میکنید و به دنبال مرکز معتبری برای یادگیری مهارت جدیدی میگردید مجتمع فنی تهران میتواند بهترین مکان یادگیری برای شما باشد. در این مرکز شما میتوانید با انواع مهارتهای مورد نظر آشنا شوید و علاوه بر این مهارتهای گذشته خود را تقویت کنید.

مجتمع فنی تهران با دپارتمانهای گوناگونی که دارد در انواع حوزهها فعالیت میکند و رشتههای مختلفی را تحت پوشش قرار میدهد که از محبوبترین آنها میتوان به زبانهای خارجه، برنامهنویسی و کامپیوتر اشاره کرد.