کسی آموزشی چیزی واسه روت گوشی ایکس زد پرمیوم با نصب ریکاوری داره ؟؟؟