ممبران هم بعد از گذشت زمانی دچار اصطحلاک خواهد شد یا اطراف آن را رسوبهای آب فرامیگیرند. به همین جهت مثل تمام تجهیزات صنعتی، باید هر چند مدت یک بار باید اقداماتی را برای تمیزکاری، نوسازی یا زدودن آلودگیهای آن انجام بدهید. آنتی اسکالانت یکی از محلولهایی میباشد که در زدودن رسوب دستگاه ضدعفونی کننده های صنعتی و قطعاتی مانند ممبران تاثیر گذار واقع می شود.
آنتی اسکالانت در حقیقت یک مکمل قوی و کارآمد برای بهبود عملکرد ممبران است. این ماده، یک محلول شیمیایی است که اغلب در گالنهای ده لیتری تولید میشود و میتواند با کمک فرایندهایی، از ایجاد رسوب در سطح جلوگیری کند. در نتیجه آب تصفیه شده، کاملا بدون املاح و رسوب خواهد بود.
آنتی اسکالانتها به دو نوع اصلی تقسیم میشوند که دسته قویتر آن برای از بین بردن رسوب در آبهایی با سختی بالا و آبهای شور مورد استفاده قرار میگیرد.
عملکرد آنتی اسکالانت ها

آنتی اسکالانت ها در دستگاه های آب شیرین کن صنعتی، به آلاینده های موجود در آب می پیوندند و از اتصال و چسبندگی رسوبات به سطح ممبران جلوگیری می نماید. این ماده، آلاینده ها و املاح آب را از داخل ممبران عبور داده و این مواد را همراه پساپ از سیستم RO خارج می نماید.
عدم استفاده از انتی اسکالانت آسیب جدی به ممبران های دستگاه RO زده و موجب کاهش دبی خروجی و همچنین بالا رفتن TDS آب می گردد. بنابراین استفاده از آن در دستگاه اسمز معکوس RO جهت افزایش طول عمر ممبران و همچنین افزایش راندمان جریان خروجی، ضروری می باشد.
عملکرد آنتی اسکالانت در ممبران سیستم آب شیرین کن RO به این صورت می باشد که با تاثیر بر عوامل ایجاد کننده رسوب، باعث تاخیر در تشکیل رسوبات طی مدت زمانی که از غشای ممیران عبور می کند می گردد و به این طریق از تشکیل رسوب بر سطح غشای ممبران جلوگیری می کند.
روش تزریق آنتی اسکالانت چگونه است؟

محل تزریق آنتی اسکالانت در سیستم های آب شیرین کن صنعتی، روش اسمز معکوس RO بعد از شنی و کربنی و قبل از میکرونی میباشد. به این طریق با تاثیرگذاری آنتی اسکالانت، رسوب کمتری بر روری میکرونی ایجاد می شود.
با تزریق آنتی اسکالانت در سیستم آب شیرین کن RO عمر میکرونی و عمر ممبران افزایش یافته و از تشکیل رسوبات در غشای ممبران جلوگیری به عمل می آید.
مقدار آنتی اسکالانت مناسب را بایستی با آب تصفیه شده رقیق نمود و توسط دوزینگ پمپ به داخا سیستم با دوز مشخص تزریق نمود .
عیب های استفاده از آنتی اسکالانت نامناسب چیست؟

  • افزایش تعداد شسشتوی ممبران
  • کاهش طول عمر ممبران
  • تعویض زود هنگام ممبران
  • کاهش ظرفیت تولید
  • بالارفتن فشار پمپ طبقاتی و کاهش طول عمر آن

استفاده از آنتی اسکالانت نامرغوب سبب گرفتگی ممبران شده که این امر شستشوی مکرر ممبران را در پی دارد. شستشوی مکرر ممبران به دلیل ایجاد گرفتی ناشی از رسوبات سبب کاهش عمر ممبران و تعویض زود هنگام آن و صرف هزینه بالا می گردد.