معرفی فورتی وب (FortiWeb WAF)فورتی وب یک فایروال وب اپلیکیشن است که از وب اپلیکیشن ها و API ها در برابر حملاتی که آسیب پذیری های شناخته شده یا ناشناخته را مورد هدف قرار میدهند، محافظت میکند. این ابزار همچنین کمک میکند که سازمان مطابق با استانداردهای امنیتی پیش برود.فورتی وب با استفاده از راهکارهای یادگیری ماشین، برای هر یک از اپلیکیشن ها یک مدل تولید میکند و به این ترتیب میتواند از اپلیکیشن ها در برابر آسیب پذیری های شناخته شده و تهدیدهای روز صفر محافظت نماید. این ابزار به صورت را میتوان تجهیز فیزیکی، ماشین مجازی و یا به صورت کانتینر در شبکه نصب و راه اندازی نمود. همچنین این تجهیز میتواند روی بستر فیزیکی یک سازمان و یا روی بستر ابر راه اندازی شود. بدین ترتیب این ابزار میتواند نیازمندیهای سازمان هایی با سایزهای مختلف (از سازمان های کوچک گرفته تا ارائه دهندگان سرویس و سازمان های بزرگ) را پاسخگو باشد.برای ادامه مطلب به سایت افراتک هوشمند مراجعه کنید:دموی فورتی وب - نوآوران افراتک هوشمند - FortiWeb فورتی وب