سلام به همه
یه خبر خوش برای اندرویدی های 2.3

تنظیمات رو میزارم براتون تا شمام استفاده کنید دوستان
SETTINGS/WIRELESS & NETWORKS /MOBIL NETWORK/ACCESS POINT NAMES/
بعد منو رو بزنید و NEW APN رو انتخاب کنید و تنظیمات رو اعمال کنید توش
NAME
: irancell
APN
:irancell.ir
.....
:10.131.26.138
port
:8080
user name
: khali bezarid
password
: khali bezarid
server
: http:mms:8002
mmsc
:http:mms:8002
mmsproxy
: 10.131.26.138
mms porotocol
: wap 2.0
mcc
:432
mnc
:35
authentication
: pap
apn type
: khali bezarid