با سلام
این شبیه ساز سگا هستش کنسول قدیمی ای که باهاش کلی خاطره داریم
میتونید باهاش همه بازی هاشو بدون مشکل اجرا کنید


دانلود شبیه ساز اول


دانلود شبیه ساز دوم

دانلود شبیه ساز سوم