رایتل، به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان، امکان استفاده از خدمات خود را با مزایای ویژه برای کلیه مشترکین فعلی و جدید فراهم آورده است.

مشترکین فعلی رایتل
1 گیگابایت اینترنت پرسرعت همراه در ساعات افت مصرف *، هدیه رایتل به کلیه مشترکین فعلی (سیم کارت دایمی، اعتباری و دیتا) در ماه مبارک رمضان** می باشد.
* ساعت افت مصرف از 2 الی 8 صبح می باشد.
** استفاده از هدیه طرح ماه مبارک رمضان ، تنها تا پایان ماه مبارک رمضان (93/05/08) امکان پذیر می باشد.

مشترکین جدید رایتل
متقاضیان خرید انواع سیم کارت های رایتل که در ایام ماه مبارک رمضان اقدام به خرید و ثبت نام نمایند، می توانند از هدایای ویژه هریک از سیم کارت ها، بهره مند شوند.
طرح ویژه ماه مبارک رمضان ، تا تاریخ 93/05/08 (پایان ماه مبارک) معتبر است.

سیم کارت دایمی

از مزایای طرح بی*نهایت به عنوان هدیه بسته آغازین لذت ببرید.
متقاضیان خرید سیم*کارت دایمی رایتل که در ایام ماه مبارک رمضان اقدام به خرید و ثبت نام نمایند، می توانند از هدایای زیر، به مدت 30 روز بهره مند شوند:
 • طرح بی*نهایت به عنوان هدیه بسته آغازین
 • سیم کارت اعتباری هدیه

طرح مصرف نامحدود سقف مصرف
مکالمه درون شبکه نامحدود
پیامک و پیام چند رسانه ای درون شبکه نامحدود
اینترنت (گیگابایت) 10 ( عادی) + 20 (ساعت افت مصرف)
مکالمه برون شبکه 500 دقیقه
پیامک برون شبکه 500 پیامک

 • ساعت افت مصرف از 2 الی 8 صبح می باشد.
 • خدمات نامحدود طرح بی*نهایت، مشمول مقررات مصرف منصفانه و به شرح زیر است:
  • مکالمه درون شبکه: سقف مصرف منصفانه از این سرویس 10,000 دقیقه می باشد.
  • پیامک درون شبکه: سقف مصرف منصفانه از این سرویس 10,000 عدد پیامک می باشد.
  • پیام چندرسانه ای درون شبکه: سقف مصرف منصفانه از این سرویس 10,000 عدد پیام چندرسانه ای می باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه طرح بی نهایت مراجعه فرمایید.
خدمات حجم مهلت استفاده
مکالمه صوتی درون شبکه 10,000 دقیقه 30 روز
پیامک درون شبکه 10,000 پیامک

 • مدت اعتبار کلیه هدایا 30 روز است، که پس از اولین استفاده از سیم کارت محاسبه می گردد. لازم به ذکر است که پس از اتمام مدت اعتبار، هدایای مذکور قابل استفاده نخواهند بود. در صورت عدم استفاده از سیم کارت پس از 60 روز از تاریخ ثبت نام، هدایای فوق منقضی می گردد.
 • سیم کارت دایمی با قیمت مصوب 1,200,000 ریال عرضه می*شود.
 • قیمت فوق بدون احتساب 8% مالیات بر ارزش افزوده است.

توجه:
در زمان قرار گرفتن مشترک در محدوده رومینگ ملی استفاده از خدمات با تعرفه عادی صورت می گیرد و طرح ها و بسته های مصرفی و تشویقی تنها محدود به استفاده از شبکه رایتل است.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه رومینگ ملی مراجعه فرمایید.


سیم کارت اعتباری

از مزایای هدیه بسته آغازین، ویژه سیم کارت اعتباری لذت ببرید.
متقاضیان خرید سیم کارت اعتباری رایتل که در ایام ماه مبارک رمضان اقدام به خرید و ثبت نام نمایند، می توانند از هدایای زیر، به مدت 30 روز بهره مند شوند:
 • 10,000دقیقه مکالمه درون شبکه
 • 10,000 عدد پیامک درون شبکه
 • 500 مگابایت اینترنت پرسرعت3G
 • سیم کارت اعتباری هدیه

خدمات حجم مهلت استفاده
مکالمه صوتی درون شبکه 10,000 دقیقه 30 روز
پیامک درون شبکه 10,000 پیامک

 • مدت اعتبار کلیه هدایا 30 روز است، که پس از اولین استفاده از سیم کارت محاسبه می گردد. لازم به ذکر است که پس از اتمام مدت اعتبار، هدایای مذکور قابل استفاده نخواهند بود. در صورت عدم استفاده از سیم کارت پس از 60 روز از تاریخ ثبت نام، هدایای فوق منقضی می گردد.
 • سیم کارت اعتباری با قیمت مصوب 200,000 ریال عرضه می شود.
 • قیمت فوق بدون احتساب 8% مالیات بر ارزش افزوده است.

توجه:
در زمان قرار گرفتن مشترک در محدوده رومینگ ملی استفاده از خدمات با تعرفه عادی صورت می گیرد و طرح ها و بسته های مصرفی و تشویقی تنها محدود به استفاده از شبکه رایتل است.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه رومینگ ملی مراجعه فرمایید.


سیم کارت دیتا

متقاضیان خرید سیم کارت دیتای رایتل که در ایام ماه مبارک رمضان اقدام به خرید و ثبت نام نمایند، می توانند از هدایای زیر، به مدت 30 روز بهره مند شوند:
 • 1 گیگابایت اینترنت پرسرعت3G در ساعت افت مصرف *
 • 50 مگابایت اینترنت پرسرعت 3G
 • 1000 عدد پیامک درون شبکه
 • سیم کارت اعتباری هدیه **

* ساعت افت مصرف از 2 الی 8 صبح می باشد.
** سیم کارت اعتباری هدیه شامل 10,000 دقیقه مکالمه و 10,000 عدد پیامک درون شبکه می باشد.
خدمات حجم مهلت استفاده
مکالمه صوتی درون شبکه 10,000 دقیقه 30 روز
پیامک درون شبکه 10,000 پیامک

 • مدت اعتبار کلیه هدایا 30 روز است، که پس از اولین استفاده از سیم کارت محاسبه می گردد. لازم به ذکر است که پس از اتمام مدت اعتبار، هدایای مذکور قابل استفاده نخواهند بود. در صورت عدم استفاده از سیم کارت پس از 60 روز از تاریخ ثبت نام، هدایای فوق منقضی می گردد.
 • سیم کارت دیتا با قیمت مصوب 200,000 ریال عرضه می شود.
 • قیمت فوق بدون احتساب 8% مالیات بر ارزش افزوده است.

توجه:
در زمان قرار گرفتن مشترک در محدوده رومینگ ملی استفاده از خدمات با تعرفه عادی صورت می گیرد و طرح ها و بسته های مصرفی و تشویقی تنها محدود به استفاده از شبکه رایتل است.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر به صفحه رومینگ ملی مراجعه فرمایید.