تم سایانوژن برای اجرا کننده GO EX.دیگر نیازی به روت کردن، به*روزرسانی firmware و کارهای دیگر برای دستیابی به تم CYANOGEN MOD ندارید.
لینک دانلود مستقیم

دانلود با لینک مستقیم
منبع... پلازا