سه مدل از گوشیهای جدید اکسپریا شرکت سونی در بازارهای اروپا هم قابل دسترسی می باشد.

البته این این گوشیهای جدید نیز قبلا رد پایی نیز در بازارهای آمریکا و چند کشور دیگر به جا گذاشته بودند.

گوشیهای Xperia U و Xperia P در کشرهای هنگ کنگ چند مدتی تاکنون در دسترس بوده اند ، که در نهایت به کشرهای غربی هم سفر کردند.

مطابق تصویر زیر لیستی از فروشگاههای الکترونیکی هستند که ما آنها را پیدا کرده ایم ، البته این فهرست هنوز کامل نیست.منبع: سایت تخصصی اندروید