سونی قصد دارد یک نسخه جدید از تبلت اکسپریا زد موسوم به نسخه آشپزخانه را به زودی عرضه کند. این تبلت تفاوت هایی با تبلت اکسپریا Z دارد که بیشترین امکانات آن مربوط به محیط آشپزخانه است. به همراه این تبلت یک پایه قرار دارد که با قرار گرفتن تبلت اکسپریا Z بر روی آن […]