همانطور که میدانید سونی نه نتها در تولید محصولات دیجیتالی روز دنیا فعال است بلکه همیشه در امور خیریه در سراسر جهان نیز پیش قدم است.سونی حتی پس از حادثه وحشتناک سونامی در ژاپن،با دادن وام به شرکتهای ساختمانی برای بازسازی سریع تر و همچنین اختصاص بودجه به مدارس محروم در آفریقا فعال بوده است! […]