همیشه بعد از معرفی یک پرچمدار انتظار برای پورت شدن نرم افزارهای اختصاصی آن برای سایر گوشی ها زیاد میشود. اینبار در خدمت شما هستیم با آلبوم اکسپریا Z1 که به صورت عمومی برای دانلود قرار گرفته و بر روی تمامی گوشی ها اعم از اکسپریا و غیر اکسپریا قابل نصب است. این آلبوم را […]