مدیرعامل سونی آقای هیرای صبح امروز صحبت های خود را در کنفرانس مطبوعاتی نمایشگاه CES 2015 با پلی استیشن آغاز کرد. هیرای در جریان صحبت های خود به ارائه آماری از این کنسول در سال گذشته پرداخت و فروش آن را از ابتدای عرضه تا امروز 18.5 میلیون دستگاه عنوان کرد. او به تمجید از […]