گوشی های هوشمند همانند بدن یک انسان، هیچگاه از امراض و بیماری ها در امان نیستند. همانطور که ما آدمها در بسیاری مواقع نیاز به جراحی برای بازگرداندن سلامتیِ خود داریم، گوشی های هوشمند نیز گاهی اوقات برای حل مشکل خود نیاز به جراحی دارند. یکی از مهمترین قسمت های گوشی هوشمند که خرابی های […]