با ورود اکسپریا X Performance به چندین نقطه از دنیا، سونی پشتیبانی نرم افزاری این دستگاه را نیز از هم اکنون آغاز کرده است. اکسپریا X Performance به نسبت اکسپریا X عرضه محدودتری داشته اما سونی با جدیت تمام از همین ابتدای امر به روزرسانی های سیستمی را برای تکامل این دستگاه انجام میدهد. این […]