شاید یکی از چیزهایی که پیش از این نبود آن در اینستاگرام بسیار حس می شد، عدم امکان اشتراک گذاری چند عکس بصورت هم‌ زمان و در یک پست بود؛ ولی حالا این مشکل برطرف شده است و به زودی می توانید شاهد افزوده شدن این قابلیت به اینستاگرام باشید. این قابلیت در حال حاضر […]