به نظر میرسد سونی آپدیتی جدید را برای نسخه های مختلف اکسپریا ال در نظر گرفته است. این آپدیت برای مدلهای C2104, C2105 مورد تایید واقع شده است. این نسخه با کد 15.3.A.0.27 در سایت PTCRB قرار گرفته که در جهت رفع برخی مشکلات نسخه قبل و همچنین بهبود عملکرد آن منتشر خواهد شد.