آپدیت جدید برنامه ی Video Unlimited سونی منتشر شده و شماره ی نسخه این برنامه را به 13.0.A.1.1 تغییر می دهد. علاوه بر تغییراتی که در عملکرد این برنامه به وجود آمده، تغییرات ظاهری زیادی نیز به چشم می آید. برای مثال، بخش فروشگاه این برنامه شاهد تغییرات زیادی شده است.  این آپدیت هم اکنون […]