چند روز پیش بود که  آپدیت جدیدی برای دستگاه های Z1 Compact و Z Ultra با شماره ساخت 14.4.A.0.108 به تایید رسیده بود. چندی پس از آن نیز، آپدیتی با بیلد نامبر مشابه برای مدل های متفاوت Z1، یعنی C6902 و C6903 و C6906 به تایید رسیده بود.