اگر از کاربران قدیمی سونی باشید، حتما به خاطر دارید که تا نسخه اندروید 4.4 کیت کت، به روزرسانی نرم افزارهای سیستمی سونی موبایل از طریق برنامه آپدیت سنتر که در تنظیمات دستگاه موجود است صورت میگرفت. این قابلیت ادامه داشت تا اینکه سونی موبایل در اندروید 5.0 و این وظیفه را بر عهده برنامه […]