سونی به روزرسانی جدیدی را برای برنامه Lifelog ارائه کرد. این برنامه که برای دستبند هوشمند سونی نوشته شده است، تمامی فعالیت های روزانه شما را ثبت میکند که باعث میشود برنامه ریزی دقیقی برای کارهای روزانه خود داشته باشید. در این به روزرسانی برنامه Lifelog از نسخه 2.1.A.0.6 به نسخه 2.1.A.0.10 ارتقا یافته است. […]