همانطور که میدانید اپل در روزهای گذشته آخرین محصول خود را پس از 1 سال انتظار معرفی کرد که از ویژگی های نرم افزاری و سخت افزاری جدیدی برخوردار بود، از آن سو، سونی نیز در هفته های گذشته از جدیدترین محصولات خود رونمایی کرده بود که اصلی ترین عضو آن طبق نام گذاری، اکسپریا […]