سال 86 بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت نهم از شروع مطالعات مربوط به راه اندازی سومین شبکه اپراتوری موبایل در ایران خبر داد و اعلام کرد که برای عقب نماندن از تکنولوژی های روز جهان، جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال دانش فنی به داخل کشور تا پایان سال 87 ایرانیها […]