پس از انجام توافقات با اپل، کمپانی سونی پیکچرز فیلم زندگی مدیر فقید این شرکت، استیو جابز را خواهد ساخت. این فیلم بر اساس کتاب والتر آیزاکسون که در مورد زندگی استیوجابز نوشته شده ساخته خواهد شد. این فیلم قرار است سه بخش اعظم زندگی استیو جابز را به تصویر بکشد. بخش اول در مورد […]