شاید شرکت سونی آمار خوبی در فروش اسمارت فون ها نداشته است، اما آن ها همیشه تاثیرات زیادی را در این زمینه داشته و یکی از این تاثیرات به وجود آوردن رقابت برای رنگ های مختلف در اسمارت فون ها بوده است. Thomas Waldner رئیس بخش طراحی های سونی موبایل معتقد است آن ها در زمینه […]