یک فیزیک‌دان از دانشگاه سوئد روشی ابداع کرده‌اند که با استفاده از اسیدفرمیک می‌توان گوشی‌های موبایل و لپ‌تاپ‌ها را شارژ کرد. فلوریان نیتز از دانشگاه اومای سوئد روشی ابداع کرده که بر اساس آن می‌توان گوشی‌های موبایل را با استفاده از اسید فرمیک شارژ کرد.