سونی چندین بار تاریخ عرضه آپدیت جلی بین را برای دستگاه های باقیمانده اکسپریا که هنوز این آپدیت را دریافت نکردند به تاخیر انداخت که در آخرین اطلاعیه تاریخ عرضه را آخر همین ماه میلادی اعلام کرده بود. این امر موجب نارضایتی بسیاری از کاربران و طرفداران دستگاه های اکسپریا شد که هنوز نتوانستند این […]