در سال های اخیر، دستگاه های اندرویدی آنقدر در زندگی ما نفوذ داشتند که تا حد زیادی ما را از کامپیوترهای رومیزی و لپ تاپ ها بی نیاز کردند. ارتقای سخت افزار دستگاه های اندرویدی نیز امری انکار ناپذیر است که در سال های اخیر آن را مشاهده کرده ایم. با وجود رشد سخت افزار […]