در سال های گذشته مرزهای استفاده از دوربین در گوشی های هوشمند شکسته شده است و استانداردهای جدیدی برای آن ها تعریف شده است. هر سال، شاهد بهبود عملکرد سنسورها، قابلیت های بیشتر برای آن ها و عملکرد بهتر تثبیت کننده های اپتیکال تصویر هستیم. علاوه بر این ها، در دو سال گذشته استفاده از […]