حتما شما هم بارها با پیغام پر شدن حافظه داخلی گوشی های خود مواجه شدید. در گوشی های اکسپریا، هنگامی که ظرفیت حافظه داخلی از 75% فراتر میرود، هشدارهای مداوم در این مورد و نیز پیغام انتقال فایل ها به کارت حافظه خارجی برای کاربر ظاهر میشود. مقداری از حافظه داخلی گوشی های اکسپریا مربوط […]