سونی، در حال انتقال بخش کسب و کار بر روی کتابخانه های الکترونیکی خود به شرکت کانادایی kobo می باشد. سونی برای جلوگیری از نشست جوهر قرمز خود تصمیم بر این اقدام گرفت. در حال حاضر تعداد چهار میلیون قطعه کتاب الکترونیکی سونی در حال انتقال به kobo می باشند و با بستن قرار داد […]