اندروید 9.0 هفته گذشته به صورت رسمی توسط گوگل معرفی شد که بر اساس ترتیب همیشگی این بار نام یک دسر با حرف P برای آن انتخاب شد. اندروید 9.0 با نام اندروید Pie معرفی شده تا به این صورت تکلیف نام نهایی این نسخه از اندروید نیز مشخص شده باشد. حالا با معرفی اندروید […]