با انتشار به روزرسانی کیت کت برای اکسپریا M2 Dual از بامداد امروز، پرونده به روزرسانی کیت کت نیز برای محصولات سونی بسته شد. سونی بر اساس آخرین برنامه خود قرار بود 3 مدل اکسپریا T2 Ultra، اکسپریا M2 و اکسپریا E1 را تا پایان ماه ژولای به کیت کت برساند که با چند هفته […]