هنوز بسیاری از کاربران به صورت رسمی طعم اندروید 5.0 را نچشیده اند که نسخه 5.0.1 این سیستم عامل نیز از طریق مخازن AOSP(پروژه متن باز اندروید)در دسترس توسعه دهندگان قرار گفت.این نسخه حدود چند ساعت است که از طریق AOSP و با شماره ساخت LRX22C عرضه شده است. هنوز زود است در مورد تغییرات […]