وب سایت PTCRB آپدیت جدیدی با فریمور 14.1B.1.493 را برای زد اولترا تایید کرده است.این نسخه بعد از 14.1B.0.471 که به تازگی برای مدل های C6802 عرضه شده بود منتشر شده. البته هنوز مشخص نیست که این بروزرسانی چه تغیراتی را در پی خواهد داشت،اما احتمال میدهیم که قابلیت [highlight]X-Reality [/highlight]که برای بهبود کیفیت تصاویر […]