cathode ray tube یا لامپ پرتو کاتدی فناوری بود که باعث انقلاب در دنیای فناوری بود. با اختراع این فناوری، دیگر نیازی نبود تا افراد برای مشاهده ی یک فیلم به سینما بروند و می توانستند آن فیلم را در نمایشگرهای موجود در خانه ی خود مشاهده کنند. در دهه های گذشته، صفحه نمایش های […]