اگر مي خواهيد يك تماس غيرواقعي با گوشي خود را جعل كنيد و يا يك پيامك دروغين بسازيد مي توانيد از اين برنامه كمك بگيريد. با Fake Call & SMS می توانید پیامک و تماس جعلی داشته باشید. این برنامه در مواقعی که ملاقاتی کسل کننده دارید یا در جایی هستید که تمایل به بودن […]