بر اساس شایعات مطرح شده از خبرگزاری روئیترز، شرکت Sprint و سونی ممکن است برای اولین بار با یکدیگر همکاری کنند. معامله ای که بین این دو شرکت و همچنین شرکت ژاپنی Softbank انجام می گیرد باعث می شود تا پرچم دار آینده ی سونی اکسپریا Z3 توسط این شرکت ها نیز به فروش برسد. البته […]