سونی پس از مدتها یک آپدیت جدید را برای اکسپریا L منتشر کرد. این آپدیت با شماره 15.3.A.1.16 از هم اکنون در برخی مناطق و برای تعدادی از اپراتورها قابل دریافت است. این فریمور همان نسخه ای است که سورس آن اواخر اسفند توسط سونی منتشر شده بود.