وضعیت نابسامان این روزهای بازار موبایل سبب شده تا بسیاری از مردم شرایط خرید یک گوشی هوشمند نو را نداشته باشند. مخصوصاً برای طرفداران سونی در ایران که بعد از خروج رسمی این شرکت از خاورمیانه، تامین جنس در بازار ایران هم با دشواری همراه شد و انتخاب های پیش روی کاربران را کم کرد. […]