سونی ابتدایِ سال 2015 میلادی دو عضو از گوشی هایِ پایین رده خود را به جهانیان معرفی کرد. گوشی E4 و نسخه دو سیم کارته آن که ادامه دهنده راه گوشی هایِ E1 و E3 بودند دیری نپایید که تاج و تخت آن قسمت از بازار را به گوشی جدیدی از سونی دادند. سونی موبایل […]